Privatlivspolitik

For beritech.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Beritech Manufacturing A/S, ("Beritech Manufacturing" eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Deling af personoplysninger
 4. Samtykke
 5. Sletning af personoplysninger
 6. Cookies
 7. Sikkerhed
 8. Dine rettigheder
 9. Links til andre hjemmesider mv.
 10. Ændringer af privatlivspolitikken
 11. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

De personoplysninger, som indsamles, kan fx omfatte:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger
 • IP-adresse

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

 • Udfyldning af kontaktformular for at kunne kontakte kunden

Kommunikation

Når du udfylder kontaktformularen på vores hjemmeside eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er i dette tilfælde opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig.

3. Deling af personoplysninger

 • Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til Beritech Manufacturing. Nedenfor er oplyst specifikke databehandlere og tredjeparter, som vi anvender:

JCD A/S – tlf. 70120003

Complea A/S – tlf. 96327000

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Endvidere kan videregivelse ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i eller som følge af opfyldelsen af en lovmæssig forpligtelse.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 11 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

5. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

6.Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: [Link til Cookie-politikken]

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtkke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 ovenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

 • Demografiske og brugerrelaterede statistikker
 • Tilpasning af indhold og tjenester
 • Målrette annoncering

7. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi uden ugrundet ophold slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail dt@datatilsynet.dk